Thiên Long Chi Kiếm 2.9 CS VIPPOINT

UPDATE 26/04 19h00

DOWNLOAD GAME

 

LINK CẬP NHẬT LÚC 18h30
LINK DOWNLOAD :

https://mega.nz/file/aFkihY7L#dbhS20gFwlou5paiqlYEp0bdNjfZWzP4Vy-9xDqe7ls

LINK DỰ PHÒNG 3 :

https://drive.google.com/file/d/13w0aagGesQsa8zoSSpXJrFiBN0FO6H65/view?usp=sharing

LINK DỰ PHÒNG 4 :

https://drive.google.com/file/d/1RSPEIjX2UJjjrKChtXZiv94SJwh_EVOm/view?usp=sharing


TOP TÀI PHÚ VÀ CS - CẬP NHẬT 19h00 HÀNG NGÀY